Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS

1.       Bendrosios nuostatos
1.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir MB Petlis (toliau – Pardavėjo) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.
1.2.    Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.

2.       Sutarties sudarymo momentas
2.1.    Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudaryta, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

3.       Asmens duomenų apsauga
3.1.   Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
3.2.   Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
3.3.    Pirkėjas pateikdamas užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs bei sutinka su internetinėje parduotuvėje www.petlis.lt skelbiama Privatumo ir slapukų naudojimo politika.

4.       Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1.  Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingą informaciją. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
4.2.    Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.
4.3.    Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes bei jas priimti.
4.4.  Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.       Pardavėjo įsipareigojimai
5.1.    Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą.
5.2.  Negalėdamas įvykdyti užsakymo, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir nedelsiant grąžinti sumokėtus pinigus, jei jau buvo atliktas atsiskaitymas.
5.3.   Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.4.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6.       Prekių kainos bei prekių apmokėjimas
6.1.   Prekių kainos petlis.lt internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais (įskaičiuotais prekei taikomais mokesčiais).
6.2.   Pirkėjui apmokant už prekes bankiniu pavedimu, apmokėjimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas, po gauto užsakymo patvirtinimo el. paštu. 
6.3.    Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

7.      Prekių pristatymas
7.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją. Prekių pristatymas galimas į Kuršių Neriją, kuomet Pirkėjui kreipusis į Pardavėją yra suderinamos pristatymo sąlygos.
7.2.  Užsakymai, kurių suma 24.99 EUR (dvidešimt keturi eurai, 99 ct) ir daugiau, pristatomi per LP Express, Omniva paštomatus nemokamai. Nemokamas pristatymas į namus per LP Express nuo 79,99 EUR.
7.3. Užsakymams, kurių suma mažesnė nei 24,99 EUR (dvidešimt keturi eurai, 99 ct), taikomas pristatymo mokestis, kurio dydis priklauso nuo pasirinkto kurjerio ir pristatymo būdo (pristatymas į namus ar į paštomatą).
7.4.  Prekės paruošiamos išsiuntimui per 1 (vieną) darbo dieną nuo gauto apmokėjimo dienos. Prekių pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto kurjerio pristatymo terminų (įprastai 1-2 d.d.).

8.       Prekių grąžinimas
8.1. Pirkėjas turi teisę per 14 dienų atsisakyti prekės, išskyrus CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Grąžinti prekę galima tik tuomet, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas su preke komplektuojamas dalis. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti.
8.2. Remiantis CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytomis išimtimis, šunų ar kačių maisto, kurių pakuotės pradarytos grąžinti negalima. Gyvūnų maistą su pradaryta pakuote grąžinti galima, tik tuo atveju, kai pakuočių viduje nustatomas nekokybiškas maistas.
8.3. Grąžintinos kokybiškos prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atlieka ir užtikrina Pirkėjas. Kokybiškų Prekių grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.4. Grąžintinos nekokybiškos prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atlieka Pirkėjas. Prekių grąžinimo paslaugos išlaidas apmoka Pardavėjas.
8.5. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.
8.6. Prekių grąžinimas turi būti suderintas telefonu +370 621 01510 ar elektroniniu paštu info@petlis.lt. Prekės grąžinamos naudojantis kurjerio paslaugomis. Kurjerio iškvietimą atlieka Pardavėjas, prieš tai suderinęs laiką ir vietą su Pirkėju.
8.7.  Pinigai už grąžintas prekes pervedami bankiniu pavedimu į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Pinigai už kokybiškas prekes grąžinami per 14 dienų. Pinigai už nekokybiškas prekes grąžinami per  5 (penkias) darbo dienas, po grąžintinos prekės pristatymo.
8.8.  Jeigu prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė negrąžintina.
8.9.   Kilus ginčui dėl grąžinamos prekės išvaizdos pasikeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas ir Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir pateikti prekę ekspertizei. Ekspertizės išlaidas padengia kaltoji šalis.
8.10. Jei kurjerio pristatyta pakuotė transportavimo metu yra pažeista ir dėl to nukentėjo prekės kokybė, galite jos atsisakyti pristatymo metu, kurjeriui nurodę atsisakymo priežastį.
8.11.   Jei prekė grąžinama Pardavėjui dėl Pirkėjo kaltės neteisingai nurodyto arba netikslaus adreso, arba jeigu prekė grąžinama pardavėjui neatsiėmus jos iš paštomato per maksimalų jos saugojimo terminą, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti pakartotino persiuntimo išlaidas, o jei prekės buvo grąžintos iš paštomato arba kurjerio - padengti Pardavėjui ir prekės grąžinimo kaštus. Pirkėjui atsisakius pakartotinai priimti siuntą (t.y. pareikalavus grąžinti pinigus už prekes), pinigai už siuntimą pirkėjui nėra grąžinami.

9.       Baigiamosios nuostatos
9.1.   Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, nepavykus šalims susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
9.3.    Turint klausimų, prašome kreiptis el. paštu info@petlis.lt.